Doeleinden verwerking

NOSRacing verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

  • Het kunnen verstrekken van informatie omtrent onze dienstverlening.

Wettelijke grondslag verwerking

NOSRacing verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door NOSRacing worden bewaard voor een duur van een onbepaalde periode. NOSRacing hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen:

  • Persoonsgegevens die via een contactformulier op de website of rechtstreeks naar een e-mailadres zijn gestuurd, zullen worden bewaard voor een periode die relevant wordt geacht om adequaat dienstverlening door NOSRacing te kunnen verlenen.
  • Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt geregistreerd bij een bezoek aan een website van NOSRacing ten behoeve van veiligheidsmaatregelen. Uw IP-adres wordt maximaal 60 dagen bewaard.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht NOSRacing te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan NOSRacing verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die NOSRacing doet kunt u contact opnemen via nosracing@outlook.com

Voor een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking, bezwaar en dataportabiliteit kunt u een e-mail sturen naar nosracing@outlook.com  Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NOSRacing, neem dan contact op via nosracing@outlook.com  ter indiening van uw klacht.